Konsultacje w sprawie projektu przebudowy ulic w centrum Czerska

Dodane przez Michał Rytlewski - pon., 02/01/2023 - 14:08

Kategoria

Gmina Czersk przygotowuje się do przebudowy kilku ulic w ścisłym centrum Czerska. Opracowana została dokumentacja projektowa. Przedstawiamy jej fragment, tj. projekt zagospodarowania terenu (PZT) obejmujący część ul. Królowej Jadwigi, ul. Dra Zielińskiego, część ul. Gen. Hallera, część ul. Józefa Ostrowskiego, część ul. Rynkowej, Plac druha Józefa Piekarka i Plac Kalinowskich. 

Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach. Pierwszy będzie obejmował część ul. Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dra Zielińskiego), ul. Dr. Zielińskiego oraz część ul. Gen. Hallera (od ul. Dra Zielińskiego do wjazdu do Netto). Zakres I etapu zaznaczono czarną obwódką. 

Ulice Dra Zielińskiego i Królowej Jadwigi będą miały jezdnię o nawierzchni bitumicznej, wzdłuż której wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. Szerokość jezdni zostanie zmniejszona. Przejście dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi w rejonie przychodni lekarskiej zostanie odsunięte od ul. Rynkowej i skrócone, będzie także odpowiednio doświetlone i oznakowane. Wzdłuż ul. Dra Zielińskiego powstaną nowe miejsca parkingowe. Liczba miejsc parkingowych na ul. Dra Zielińskiego zostanie zwiększona z 27 do 46. Przeniesiony zostanie również przystanek autobusowy na ul. Dworcową w rejon Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie wybudowana zostanie zatoka. Ulica Gen. Hallera będzie miała nawierzchnię z kostki betonowej z wyniesionymi przejściami dla pieszych spowalniającymi ruch. Skrzyżowanie ulicy Dra Zielińskiego z ul. Gen. Hallera będzie wyniesione i wykonane z kostki kamiennej. Bardzo ważnym elementem inwestycji będzie budowa kanalizacji deszczowej, która pozwoli zlikwidować kanalizację ogólnospławną, prawidłowo odwodnić pas drogowy i zapobiec zalewaniu sąsiednich nieruchomości.

Planuje się również zmiany organizacji ruchu drogowego. Po przeprowadzonej przebudowie odcinek ul. Dra Zielińskiego od ul. Królowej Jadwigi do ul. Gen. Hallera będzie jednokierunkowy, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc postojowych i zlikwidowany zostanie trudny ze względu na ograniczoną widoczność wyjazd z ul. Dra Zielińskiego na ulicę Królowej Jadwigi. Ruch jednokierunkowy ma obowiązywać także na odcinku ul. Gen. Hallera wzdłuż Placu Józefa Piekarka. W tym rejonie planuje się budowę szerokiego ciągu pieszego, który zapewni bezpieczeństwo zarówno klientom targowisk, jak i osobom na co dzień przemieszczających się w tym rejonie miasta. Umożliwi także rezygnację z wyłączenia z ruchu ul. Gen. Hallera w dni targowe. 

Zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Czersku. Prosimy także o zgłaszanie uwag do przedstawionych rozwiązań projektowych za pomocą załączonego formularza konsultacji. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o lokalizację zatoki autobusowej na ul. Dworcowej w Czersku publikujemy też mapę pokazującą jej położenie i parametry.

Strony w dziale:

Pomoc Ukrainie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: