Pozyskano kolejne dofinansowanie - budowa kładki na Kanale Niechwaszcz

[

Informujemy, iż w dniu 21 lutego 2024 roku Gmina Czersk podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie budowy kładki na Kanale Niechwaszcz w Gminie Czersk. Niniejsza inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i ma na celu wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR poprzez budowę niekomercyjnej kładki na szlaku rowerowym Mokre-Karsin.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę kładki na Kanale Niechwaszcz w Gminie Czersk na szlaku rowerowym Mokre-Karsin. Realizacja zadania planowana jest do końca czerwca br. Wykonawcą robót jest firma MARBRUK M. Kwiatkowski SP.K. z miejscowości Charzykowy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, czyli 399 425,00 zł.

Operacja pn. „Budowa kładki na Kanale Niechwaszcz w Gminie Czersk” mająca na celu wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR poprzez budowę niekomercyjnej kładki na szlaku rowerowym Mokre-Karsin realizowana jest w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.”.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: