Od 1 lipca 2024 r. zmiany w zasadach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Dodane przez Brajan Kobus - śr., 03/07/2024 - 08:05

Od 1 lipca 2024 r. zakwaterowanie uchodźców wojennych będzie możliwe tylko w obiektach zbiorowego zakwaterowania prowadzonych na polecenie wojewodów.

Rozwiązania obowiązujące od 1 lipca 2024 r. zakończą okres, za który wypłacane będzie świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w lokalach prywatnych. Do końca lipca można składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024 r. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Link do komunikatu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/od-1-lipca-br-zmiany-w-zasadach-pomocy-uchodzcom-wojennym-z-ukrainy
Aktualny formularz wniosku o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024 r. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000297/O/D20240297.pdf

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony po terminie, pozostawia się bez rozpoznania.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: