Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych MPZP ul. Krętej w Czersku

Dodane przez Brajan Kobus - pon., 13/05/2024 - 07:14

Kategoria

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o rozpoczęciu konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krętej w Czerskuzawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krętej w Czersku wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pok. nr 22, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00; wtorek: 7:00 – 16:00; piątek: 7:00 – 14:00. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny będzie również w wersji elektronicznej na BIPie Gminy Czersk - www.bip.czersk.pl.

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: