Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2024” - zgłoszenia tylko do 15 maja!

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 10/05/2024 - 07:00

Kategoria

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024”. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: WIEŚ oraz ZAGRODA. 

Warunkiem uczestnictwa jest:
Kategoria wieś: złożenie podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis wsi (nie dłuższy niż 1 strona A4), który powinien odnosić się do kryteriów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu.
Kategoria zagroda: mogą brać udział tylko zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Należy złożyć podpisaną przez właściciela/właścicieli zagrody kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis zagrody, kierując się kryteriami oceny wyszczególnionymi w załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.

W każdej kategorii prosimy o dołączenie do zgłoszeń zdjęć przedstawiających ujęcia wsi czy zagrody (najlepiej kierując się kryteriami oceny wyszczególnionymi w załączniku odpowiednio nr 3 i nr 4 do Regulaminu Konkursu)!
Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń etapu gminnego przyjmowane są do 15 maja 2024 r. (liczy się data wpływu dokumentu do siedziby Urzędu Gminy). Zgłoszenia do konkursu można dostarczać drogą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego (ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk), bądź złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku. Koperty należy adresować z dopiskiem „Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024”.
To wyjątkowy konkurs, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniają się nasze pomorskie wsie. Jak pięknieją, jak stają się coraz lepszymi miejscami do życia. Celem konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności. Udział w konkursie to również okazja do promocji swoich miejscowości wśród mieszkańców regionu.
Ideą powyższego przedsięwzięcia jest wpływ na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Zadbane wsie i zagrody stanowią wizytówkę naszego regionu. Zachęcamy do udziału!

Osoba do kontaktu:
Weronika Czarnowska
tel. 523954853
e-mail: weronika.czarnowska@czersk.pl
 

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: