Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk

Dodane przez Brajan Kobus - wt., 14/03/2023 - 15:14

Kategoria

Burmistrz Czerska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk.

Termin konsultacji: od 21.03.2023 r. do 19.04.2023 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w Biurze Obsługi Interesanta.
2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres urzad_miejski@czersk.pl. 
3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Czersku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 28.03.2023 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 11.04.2023 w godz.: 13:00 – 15:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji projektu uchwały, przy czym informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie przekazana w odrębnym ogłoszeniu.  

Konsultacjom społecznym podlegają:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk.
2. Załącznik do projektu uchwały, tj. mapa przedstawiająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk.

Ponadto udostępniona zostanie Diagnoza służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk wraz z załącznikiem zawierającym dane wyjściowe do obliczeń wskaźników. 
Materiały podlegają udostępnieniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu. 
Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg.
 

Strony w dziale:

Pomoc Ukrainie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: