Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW

Dodane przez Brajan Kobus - śr., 08/03/2023 - 08:47

Kategoria

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o mocy o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101 obręb Łąg Kolonia (Gmina Czersk, Powiat Chojnicki)”.

Obwieszczenie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o mocy o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101 obręb Łąg Kolonia (Gmina Czersk, Powiat Chojnicki)”.
 

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: