LIII sesja Rady Miejskiej w Czersku - porządek obrad

Dodane przez Brajan Kobus - wt., 24/01/2023 - 14:59

Kategoria

LIII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 – projekt nr 1,
4.2.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku – projekt nr 2,
4.3.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku – projekt nr 3,
4.4.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku – projekt nr 4,
4.5.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu – projekt nr 5,
4.6.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w rejonie ulicy Czerskiej i Leśnej w Gutowcu – projekt nr 6,
4.7.    zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Polana, części wsi Pustki – projekt nr 7,
4.8.    wszczęcia procedury zniesienia urzędowej nazwy miejscowości – projekt nr 8,
4.9.    ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – projekt nr 9,
4.10.    zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych – projekt nr 10,
4.11.    zmiany uchwały nr LI/582/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka, ucznia oraz rodzica – projekt nr 11,
4.12.    zmiany uchwały nr XXX/367/21 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli – projekt nr 12,
4.13.    programu "Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora" na rok 2023 – projekt nr 13,
4.14.    zmiany uchwały nr III/34/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt nr 14,
4.15.    zmiany uchwały nr III/33/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt nr 15,
4.16.    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – projekt nr 16,
4.17.    wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Czersku do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ w Czersku – projekt nr 17. 
5.    Informacja o współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7.    Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
8.    Zakończenie sesji.

W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w
Materiały znajdują się pod linkami: 
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current
https://bip.czersk.pl/2090.html

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski
 

Strony w dziale:

Pomoc Ukrainie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: