Wyniki głosowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Dodane przez e-jankowska - pt., 18/10/2019 - 13:40

– Bardzo się cieszę, że realizujemy kolejną edycję CzBO. Gratuluję zwycięzcom. Jednak, tak naprawdę, wygranymi jesteśmy my wszyscy, mieszkańcy gminy Czersk. Przecież to dla nas te wszystkie inwestycje będą wykonywane – mówił podczas ogłaszania wyników burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

W czwartek po południu okazało się, jakie inwestycje będą realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosy zostały zliczone, a koordynator CzBO Przemysław Bloch ogłosił wyniki. – Największe poparcie zdobył wniosek pana Stasia Czapiewskiego dotyczący ulicy Okrężnej. Warto też podkreślić, że uznanie mieszkańców zyskała propozycja złożona po raz pierwszy przez osoby niepełnoletnie. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne to wniosek złożony przez siostry Formella z Rytla – mówił Przemysław Bloch.

Mieszkańcy Gminy Czersk w okresie od 25 września do 9 października mogli oddawać swoje głosy na 28 zgłoszonych projektów. Uprawnionych do głosowania było ponad 21 tys. osób. Z urn, które znajdowały się w Czersku, Rytlu i Łęgu, wyjęto 8 713 kart. Ważnych głosów oddano 8 219. Frekwencja wśród mieszkańców była na poziomie 40 procent.

Dzięki zdobytym głosom do realizacji zakwalifikowało się aż 16 projektów, które teraz zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2020 rok. Co ważne, aż 76 procent wszystkich głosów mieszkańcy oddali na wnioski, które zostały zakwalifikowane do realizacji. – Te propozycje mają więc duże poparcie społeczne – podkreślał Przemysław Bloch.

Okręg nr 1:

Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum”,  Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie”,  Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie”,  Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”.

Wybrane projekty:

Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I – 846 głosów;

Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap – 578 głosów;

Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. “TULIPAN” w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II – 550 głosów;

Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku – 448 głosów;

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku – 417 głosów.
Okręg nr 2:

Sołectwo Gotelp, Sołectwo Lipki, Sołectwo Łąg,  Sołectwo Łąg-Kolonia, Sołectwo Łubna, Sołectwo Malachin,  Sołectwo Mokre, Sołectwo Odry, Sołectwo Wieck, Sołectwo Złotowo.

Wybrane projekty:

“Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni – 489 głosów;

Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską – 413 głosów;

Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp – 401 głosów;

Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy  ul. Złotowskiej – etap II – 341 głosów;

Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso – 283 głosy;

Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna – 230 głosów.

Okręg nr 3:

Sołectwo Będźmierowice, Sołectwo Gutowiec, Sołectwo Klaskawa, Sołectwo Krzyż, Sołectwo Kurcze, Sołectwo Mosna, Sołectwo Rytel, Sołectwo Zapędowo.

Wybrane projekty:

Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne – 430 głosów;

Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu  – etap II – 401 głosów;

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD – 332 głosy;

Budowa wiaty

biesiadnej w miejscowości Zapędowo – 317 głosów;

Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB – 285 głosów.

Wyniki głosowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: