Rusza program "Ciepłe Mieszkanie"

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 26/05/2023 - 08:38

p

Na mocy umowy o dofinansowanie między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski w dniu 12 maja 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu na terenie Gminy Czersk programu „Ciepłe mieszkanie”. 

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. 

Terminy i sposób składania wniosków
1) Złożenie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac (przed pierwszą fv)
2) Założenie wniosku o wypłatę środków maksymalnie 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia (od daty ostatniej fv), nie później niż do 30.06.2025 r.  
3) Umowy będą zawierane do 31.12.2024 r.

Pomocy przy wypełnieniu wniosku uzyskać można w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Czyste powietrze, w czwartki między 8:00 a 14:30, w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. 

Więcej informacji i ulotka dotycząca programu w materiałach. 

Kontakt do pracowników odpowiedzialnych: 605 632 015, weronika.czarnowska@czersk.pl i wojciech.witkowski@czersk.pl. 
 

Strony w dziale:

czbo 2024 logo

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: