Budżet gminy Czersk przyjęty jednogłośnie

Dodane przez Michał Rytlewski - wt., 20/12/2022 - 15:40

Kategoria

Na ostatniej w tym roku sesji rada miejska podjęła uchwały o zatwierdzeniu wieloletniej prognozy finansowej oraz przyjęciu budżetu gminy Czersk na 2023 rok.
Przyszły rok będzie bardzo trudnym dla gminnych finansów. – Mimo tego projekt budżetu znów jest bardzo ambitny. Jest w nim ponad 40 milionów złotych na inwestycje – chwaliła plan dochodów i wydatków na 2023 rok przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Łącka. Podobnego zdania byli pozostali radni. Wynika to z głosowania. Wszyscy obecni – 20 osób, zagłosowali za przyjęciem WPF i budżetu. – Bardzo dziękuję wszystkim za poparcie naszego projektu. Jednak to dopiero początek. W przyszłym roku będziemy musieli postarać się ten budżet zrealizować – mówił na sesji burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

Jakub Pruski Zofia Łącka Gmina Czersk
Według projektu budżetu dochody gminy Czersk w roku 2023 wyniosą 140,3 mln zł, a wydatki 152 mln zł. 
Wzrost wydatków gminy wynika z kilkunastoprocentowej inflacji, chociaż w wielu przypadkach jest on znacznie wyższy. Dla przykładu energia elektryczna podrożała w stosunku do I półrocza br. trzykrotnie. Wielokrotnie wyższe są też wydatki z tytułu odsetek od kredytów – w przyszłym roku przeznaczymy na nie kwotę 2,9 mln zł.
Niestety nie rosną dochody gminy. Wpływy z PIT w roku 2023 wyniosą zaledwie 14 mln zł, podczas gdy w roku 2021 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy wpłynęło 16,5 mln zł. W rezultacie po raz pierwszy w historii wydatki bieżące przekroczą o ok. 1,4 mln zł dochody bieżące. 
Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w budżecie znalazło się sporo zadań inwestycyjnych. Na ich realizację przewidziano kwotę 42,1 mln zł. Część z niej – około 10 mln zł – to środki przewidziane w budżecie na rok 2022, które zostaną przesunięte na rok przyszły. Największe zadania w 2023 roku to „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej”, budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej i rozpoczęcie budowy bloku przy ul. Transportowców w Czersku oraz budowa przedszkola w Łęgu. 
Spore nakłady, prawie 10 mln zł, przewidziano także na inwestycje drogowe. Wśród nich są drogi w Rytlu – część ulic Odrodzenia, 22 Lutego i Leśnej, dokończenie budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku oraz droga z Gotelpia do Pustek, na którą gmina zamierza przeznaczyć z własnych środków 1,4 mln zł. Na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich wydatkowane zostanie 5,4 mln zł, w tym 3,7 mln zł na budowę sieci wod.-kan. w Mosnej i Złotowie. W budżecie znalazły się zadania przegłosowane przez mieszkańców w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego i osiedlowego. 
Gmina na te zadania pozyskuje środki zewnętrzne. Głównie z Polskiego Ładu oraz z Unii Europejskiej. 
 

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: