Projekt planu ogólnego gminy Czersk - przedłużamy termin do 2 sierpnia

Dodane przez Weronika Czarnowska - pt., 05/07/2024 - 14:00

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego gminy Czersk oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Burmistrza Czerska wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r. 

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk oraz zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk na stronie internetowej: https://bip.czersk.pl/2333.html (w zakładce Planowanie Przestrzenne).

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej: osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk lub

  • elektronicznej: za pomocą poczty elektronicznej (na adres: urzad_miejski@czersk.pl) lub platformy ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czerska.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełnienia formularza wniosku (dokumenty załączone poniżej). 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: