CzBO 2024 - losowanie numerów już 29 sierpnia!

Dodane przez Brajan Kobus - śr., 16/08/2023 - 07:48

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku (budynek CIT) odbędzie się losowanie numerów dla przedsięwzięć, które następnie poddane zostaną pod głosowanie, a te z największą liczbą oddanych głosów znajdą się w budżecie Gminy Czersk na 2024 rok. 
Zapraszamy zainteresowane osoby. 
  
Poniżej lista zakwalifikowanych przedsięwzięć: 
- doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu,
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej,
- doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Malachinie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
- utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku,  
- plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku, 
- modernizacja odcinka drogi Złotowo Wyb. pod Łąg poprzez ułożenie płyt YOMB (połączenie z ul. Klaskawską),
- rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei,
- rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni,
- zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery,
- zakup mobilnej trybuny i montaż systemu monitoringu na boisku sportowym w Łęgu,
- budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna,
- ogrodzenie placu zabaw i montaż piłkochytów przy boisku zlokalizowanym na ulicy Przytorowej/Jana Pawła II w Czersku, 
- uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach,
- zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury,
- doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku,
- wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry, 
- kontynuacja utwardzenia ul. Leśnej w Gutowcu poprzez ułożenie płyt YOMB,
- modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21,
- budowa wybiegu dla psów w Lasku Miejskim (ścieżka zdrowia) w Czersku „PARK REKREACYJNY DLA PSÓW",
- utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia,
- modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach, 
- zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej),
- utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Wyzwolenia w Czersku.
  
  
Kolejne etapy procedury budżetu obywatelskiego:  
1) 29 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania, 
2) 30 sierpnia – 16 października 2023 r. – promocja zatwierdzonych projektów, 
3) 25 września – 16 października 2023 r. – głosowanie, 
4) do 31 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania. 

Strony w dziale:

czbo 2024 logo

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: