Ruszył Czerski Budżet Obywatelski 2024

Dodane przez Brajan Kobus - czw., 15/06/2023 - 13:59

Od dzisiaj do 14 lipca włącznie mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje realizacji przedsięwzięć, które zostaną ujęte w budżecie gminy Czersk na 2024 r. Mieszkańcy z terenu miasta będą mogli składać wnioski do kwoty 60 tys. zł, natomiast z terenów wiejskich do kwoty 40 tys. zł.
Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca br. włącznie. 
W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku lub określeniu szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek organizacyjnych gminy Czersk. Ważnym aspektem jest to, aby zakres projektu mieścił się w zadaniach własnych gminy.

Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego: 
1) 15 czerwca – 14 lipca 2023 r. – zgłaszanie projektów,
2) 17 lipca – 21 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów,
3) 29 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
4) 30 sierpnia – 16 października 2023 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
5) 25 września – 16 października 2023 r. – głosowanie,
6) do 31 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
 

Strony w dziale:

czbo 2024 logo

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: