Kończy się etap zgłaszania projektów do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego

Dodane przez Brajan Kobus - pon., 13/06/2022 - 12:02

Przypominamy, że 15 czerwca br. mija termin zgłaszania projektów do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. włącznie.

Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego:

1) 16 maja – 15 czerwca 2022 r. – zgłaszanie projektów,
2) 16 czerwca – 15 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów,
3) 20 lipca 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
4) 21 lipca – 19 września 2022 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
5) 5 września – 19 września 2022 r. – głosowanie,
6) do 30 września 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego są opisane w:
1) Uchwale nr XLIII/493/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 1079),
2) Zarządzeniu 899/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czersk konsultacji społecznych pn. „Czerski Budżet Obywatelski 2023”.

Poniżej do pobrania wniosek i załącznik do wniosku:
1) Wzór formularza wniosku do zgłoszenia projektu w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

2) Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby małoletniej poprzez złożenie przez nią wniosku o ujęcie projektu w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2023 oraz przetwarzanie jej danych osobowych.

W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku lub określeniu szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek organizacyjnych gminy Czersk. Ważnym aspektem jest to, aby zakres projektu mieścił się w zadaniach własnych gminy.

Strony w dziale:

Pomoc Ukrainie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: