Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 września 2017 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
 
Wersja Polska English Deutsch

Prognoza pogody dla woj. pomorskiego

pogoda od godz. 19:30 dnia 24.09 do godz. 19:30 dnia 29.09

Prognoza pogody dla województwa pomorskiego

pogoda 22-24 września

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

IMG00016

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy. Zadanie podzielono na 5 części: Część 1. Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miejscowości Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – ul. Konigorska – ul. Wydmowa – ul. Sosnowa i Letniskowa – […]

Podsumowanie wyników CzBO 2018

cbo_163

    Uprzejmie informujemy, że spotkanie podsumowujące wybór przedsięwzięć w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 odbędzie się 28 września 2017 roku o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury w Czersku.

Prognoza pogody dla woj. pomorskiego

pogoda 20-22 września

Prognoza pogody dla woj. pomorskiego

prognoza pogody 19-26 września

Prognoza pogody dla woj. pomorskiego

pogoda 18-23 września

ROLNICY GMINY CZERSK – KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Czersku, Wydział Rolnictwa i Środowiska informuje, iż wnioski o  oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, deszcz nawalny, huragan  należy składać do dnia 31 sierpnia 2017 r., do godz. 12- tej.

Zasiłek losowy

Uprzejmie informujemy, że dzieci i uczniowie poszkodowani w wyniku nawałnicy mogą uzyskać pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. Pomoc w formie jednorazowego zasiłku losowego […]

Usuwanie skutków wichury i nawałnicy

Zarządzenie nr 46/2017 Starosty Chojnickiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie usuwania skutków wichury i nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku na terenie powiatu chojnickiego, na obszarze nadzorowanym przez Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Rytel, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Lutówko i Nadleśnictwo Osusznica, w lasach niepaństwowych. Zarządzenie Starosty Chojnickiego

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Ponownie informujemy, że rolnicy poszkodowani w nawałnicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pasze dla bydła w Urzędzie Miejskim w Czersku biuro 55 lub pod nr telefonów: 52/395 48 44, 52/395 48 46, 52/395 48 87.  

Komunikat dla rolników

ARiMR przypomina rolnikom ubiegającym się o dopłaty oraz beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 – 2013 lub 2014 – 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych nawałnicą jaka miała miejsce 11-12.08.2017 r.  nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, muszą o tym poinformować ARiMR. Jeśli zaistniałe szkody mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą […]

Komunikat

Urząd Miejski w Czersku informuje, że otrzymuje zgłoszenia o składaniu przez mieszkańców gminy nieprawdziwych informacji na temat poniesionych strat w budynkach. W związku z tym wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez nawałnicę mogą być weryfikowane ze zdjęciami lotniczymi, które zostały wykonane  nad obszarem Rytla i miejscowości sąsiednich po przejściu nawałnicy.

KOMUNIKAT

Prosimy właścicieli zwierząt domowych zwłaszcza psów o niewypuszczanie ich poza teren posesji.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

Wszelkie informacje dotyczące zwierząt, padłych zwierząt oraz inne przypadki związane z możliwością pomocy ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii proszę zgłaszać całodobowo pod nr tel. 606 677 841 Pan Ryszard Sajnóg Powiatowy Lekarz Weterynarii.  

Darowizny dla poszkodowanych w nawałnicach

B_CZERSK

Burmistrz Czerska informuje, że darowizny od osób fizycznych i prawnych dla poszkodowanych przez nawałnicę można wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w Skórczu, nr: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009 z dopiskiem „Pomagamy ofiarom nawałnic” Dane do przelewów zagranicznych: Nr SWIFT: GBWCPLPP Bank Spółdzielczy w Skórczu PL 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009 Samorządy, […]

Komunikat dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

W związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r., wiele drzew i lasów na terenie powiatu chojnickiego uległo uszkodzeniu i zniszczeniu stanowiąc wywroty i złomy oraz zagrażając bezpieczeństwu. Wobec powyższego Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje mieszkańców, właścicieli lasów prywatnych i gminy powiatu chojnickiego, że: Właściciele lasów prywatnych fakt zniszczenia drzewostanu winni […]

Komunikat o bonifikatach dla Klientów Enei

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki ENEA przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h. https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/komunikaty/2017/44-komunikat-enea-operator-dotyczacy-bonifikaty-dla-klientow-za-przekroczenie-dopuszczalnego-czasu-przerwy-w-dostawie-energii-elektrycznej  

Komunikat o uproszczeniach w prawie budowlanym

Od 18 sierpnia na terenie Gminy przez okres 24 miesięcy obowiązuje prawo upraszczające procedury budowlane odnośnie odbudowy dachów i remontów zniszczonych przez nawałnicę budynków (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1067/1). Prosimy o zapoznanie się z przepisami. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarczym Urzędu Miejskiego tel. 52 395 48 33, 52 395 48 35, 52 395 48 37.    

Zapotrzebowanie na materiały budowlane

W Urzędzie Miejskim w Czersku w Wydziale Rozwoju Gospodarczego biuro nr 21 można zgłaszać zapotrzebowanie na materiały budowlane. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, rodzaj materiałów i ilość. Informacje można zgłaszać pod numerami telefonów: 52 395 48 37, 52 395 48 34, 607-036-302 UM Czersk (WG)  

Komunikat

Burmistrz Czerska, informuje, że u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Czersku biuro nr 55 lub pod numerami telefonów 52 3954 844, 52 3954  846, 52 3954 487 można zgłaszać zapotrzebowanie paszowe z gospodarstw objętych nawałnicą. Burmistrz Czerska UM Czersk (WR)

Darmowe porady prawne

Informujemy, że wszystkim poszkodowanym w nawałnicy darmowych porad prawnych udzielają: Adwokat Tomasz Pepliński – tel. 604 637 017 Adwokat Łukasz Nadolski – tel. 500 541 958 Adwokat Marcin Skrzypiec – tel. 502 635 727, 16 621 00 92 UM Czersk (Se)    

Komunikat dla rolników

Komunikat W związku z nawałnicą jaka przeszła w miniony weekend, m.in. przez Powiat Chojnicki, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link) zamieszczono informację dotyczącą możliwości, jakie w wyniku przejścia nawałnic mają rolnicy, którzy nie mogą realizować nałożonych zobowiązań deklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności, jak również o terminach i dokumentacji jaką muszę dostarczyć w […]

Szacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym

Komunikat Burmistrz Czerska, informuje, że w Urzędzie Miejskim w Czersku biuro nr 55 można odebrać wnioski o szacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  Burmistrz Czerska Wniosek o szacowanie szkód   UM Czersk (WR)

Zasiłek szkolny

Burmistrz Czerska informuje, że rodzice dzieci poszkodowanych w nawałnicy mogą złożyć wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Wnioski można pobrać oraz złożyć w: Zespołu Szkół w Rytlu, Urzędzie Miejskim w Czersku, Zespole Obsługi Finansowej w Czersku.  

„Wyprawki szkolne” dla poszkodowanych w nawałnicy

Burmistrz Czerska informuje, że rodzice dzieci poszkodowanych w nawałnicy mogą uzyskać pomoc rzeczową w formie „Wyprawki szkolnej”. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy oswiata@czersk.pl lub pod numer tel. 52 395 48 43. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, adres, nr telefonu rodzina lub opiekuna oraz klasę do której dziecko będzie uczęszczało.  

Komunikat

1

Komunikat Burmistrz Czerska Jolanty Fierek: Szanowni Państwo, od 16.08.2017 r.: – pracownicy MGOPS będą pomagać wszystkim poszkodowanym w uzyskaniu zabezpieczonej przez rząd zapomogi w wysokości 6 tysięcy złotych. Punkty pomocy: Rytel, Ośrodek Kultury, od godz. 10:00 Czersk, siedziba MGOPS, w godzinach urzędowania Prosimy nie zwlekać ze zgłaszaniem szkód! – od godz. 9:00 w Ośrodku Kultury w Rytlu […]

Przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018

images-300x144-300x144

Będziemy tutaj sukcesywnie publikować przedsięwzięcia, które zostały zakwalifikowane do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wpłynęło 198 wniosków, w tym: – Podstawowy Budżet Obywatelski – 28, – Zielony Budżet Obywatelski – 19, – Szczęśliwy Numerek – 151.

Bieg Miejski 2017

DSC_0857

Dzisiaj (23.09.2017 r.) w Parku Borowiackim odbył się Bieg Miejski zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Czersku. Rywalizowali ze sobą miłośnicy biegania w różnym wieku, lecz najliczniejsza grupa wystartowała w biegu głównym, liczącym 5 km.  Uczestnicy tegorocznej edycji, po dotarciu na metę, zostali poczęstowani smacznymi drożdżówkami, a dzieci za udział w biegu dodatkowo otrzymały medal. Bieg […]

Konkurs „Najestetyczniejsza posesja / zagroda w roku 2017″ – rozstrzygnięty

DSC_0567

W czwartek (21.09.2017 r.) odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najestetyczniejszą posesję / zagrodę w roku 2017″. Z Mieszkańcami – Laureatami konkursu spotkała się Burmistrz Czerska Jolanta Fierek, która wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Kobierowskim wręczyła nagrody i pamiątkowe dyplomy. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłoszono łącznie 15 posesji, (w kategorii „balkony” – 0 […]

XXXV sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXXV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami […]

Zapraszamy!

CZERSK-CZERSK

Ośrodek Kultury w Łęgu zaprasza

aerobik-1

Podziękować wszystkim bezimiennym aniołom – koncert charytatywny w Czersku

DSCN9889

Wspaniała, rodzinna, trochę nostalgiczna atmosfera i przepiękne, harmoniczne dźwięki towarzyszyły uczestnikom do ostatnich sekund. Emocje były tak silne, że Krystyna Stańko wróciła do domu, zostawiając w Czersku gitarę. To, co działo się na scenie i poza nią, było magiczne. Dla wszystkich Bezimiennych Aniołów zagrali w sobotę pomorscy artyści. Wspomniana wcześniej Krystyna Stańko ze swoim synem […]

Mobilny punkt poboru krwi w Czersku

DSCN9842

W  minioną sobotę od godziny 10:30 do 13:30  trwała akcja honorowego oddania krwi na Placu Ostrowskiego. Przed mobilnym punktem poboru krwi, zjawili się mieszkańcy z całej gminy, aby wesprzeć tą szczytną inicjatywę. Wszystkich uczestników powitała Burmistrz Czerska Jolanta Fierek oraz inicjatorzy i członkowie czerskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Dookoła fontanny rozbrzmiewały wokalne występy uczennic z […]

Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.09.2017 do godz. 20:00 dnia 19.08.2017 Obszar: Rzeki Przymorza (pomorskie) Przebieg: W związku z występującymi znacznymi opadami deszczu na rzekach Przymorza w województwie pomorskim przewidywane są wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów […]

Prognoza pogody – 19.09-20.09.2017 r.

pogoda_001

Premiera spektaklu pt. „Śpiąca Królewna” w Ośrodku Kultury w Rytlu

img_3669

W niedzielę 17 września w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Rytlu odbyły się dwie premiery spektaklu pt. „Śpiąca Królewna” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej „Rytlanie gdy występują marzenia swe realizują”. Przygotowanie przedstawienia możliwe było dzięki środkom pozyskanym przez Ośrodek Kultury w Rytlu z projektu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i […]

Komunikat „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) – nabór uzupełniający

WFOSiGW wersja kolor

        Ogłasza się nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czersk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017). Nabór uzupełniających wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od godziny […]

Zmiana ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu

pogoda do godz. 20:30 dnia 18.09.2017

Prognoza pogody dla województwa pomorskiego

pogoda 18-20 września