Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

[Aktualizacja 10.09.2018 – rozstrzygnięcie] ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie spotu promocyjnego

Aktualizacja 10.09.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie spotu promocyjnego w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – art. 4 pkt 8.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z formularzem szacowania zamówienia): 1 540,00 zł
  2. Złożone oferty:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł]
1. Kopter Studio Wojciech Podolak, Gdynia 1145,00
2. VIDEO-DRONE Robert Chmielecki, Gdańsk 3500,00

 

  1. Zgodnie z kryteriami wyboru oferty o wyborze decydowała cena.
  2. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zgodnie z przyjętymi kryteriami zdecydowano, że zamówienie udzielone zostanie przedsiębiorstwu: Kopter Studio Wojciech Podolak z siedzibą w Gdyni.

Treść zapytania ofertowego:

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Gminę Czersk projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie spotu promocyjnego ww. projektu.

  1. Zapytanie ofertowe na spot poprawione
  2. załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wersja edytowalna
  3. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe na spot poprawione
Tytuł: Zapytanie ofertowe na spot poprawione
Rozmiar: 350 KB
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Tytuł: załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Rozmiar: 155 KB
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Tytuł: załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Rozmiar: 301 KB