Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 14 października 2019 r. Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
 
Wersja Polska English Deutsch

Zaproszenie na szkolenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zachęcają do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program jest realizowany w powiecie chojnickim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice.

Celem zajęć jest wypracowanie przez uczestników:

  1. Nowych postaw i relacji , które mają charakter partnerski,
  2. Umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych,
  3. Umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie,
  4. Umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, korzystania z pomocy innych,
  5. Umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Założeniem programu jest ukierunkowanie uczestników zajęć ku rozpoznaniu przyczyn i skutków ich zachowań oraz pomoc w dokonaniu zmian tych zachowań. Na spotkaniach jest kładziony nacisk na promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet  i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych. Realizacja programu odbywa się poprzez zajęcia warsztatowo-treningowe mające na celu korygowanie postaw i zachowań związanych z przemocą, uczenie konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie, mogą zgłaszać się do
Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, ul. Batorego 4A , tel. 52 398 92 42.