Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Informacja na temat stanu gospodarki i rolnictwa w gminie Czersk – str. 6,
 6. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych – str. 10.
 8. Podsumowanie kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Czersku 2014 – 2018.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. zmiany Uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Czersk – XLVII/436/18 12,
 12. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – XLVII/437/18 19,
 13. nadania nazwy terenowi działki o nr ewid. 384/217 położonej w miejscowości Czersk – XLVII/438/18 22,
 14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg – XLVII/439/18 25,
 15. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk
  w obrębie geodezyjnym Rytel – rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej i Brzezina – XLVII/440/18 38,
 16. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody – XLVII/441/1851,
 17. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLVII/442/18 53.
 18. Apel do Dyrektora Przewozów Regionalnych sp. z o.o. – 72.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

 

Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk