Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 23 stycznia 2019 r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
 
Wersja Polska English Deutsch

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLVI sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek)
o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. – str.9 ,
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r. – str.9 ,
 7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Czersk – str.11 .
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. utworzenia odrębnego obwodu głosowania – XLVI/424/18 38 ,
 11. programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – XLVI/425/18 40 ,
 12. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czersk – XLVI/426/18 55 ,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Czersk realizacji zadania publicznego Gminy Czarna Woda w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Czarna Woda – XLVI/427/18 58 ,
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg-Lipki– XLVI/428/18 61 ,
 15. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom – XLVI/429/18 64 ,
 16. zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych – XLVI/430/18 77 ,
 17. zmiany uchwały Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków – XLVI/431/18 94 ,
 18. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Czersk na lata 2018-2021 – XLVI/432/18 96,
 19. wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – XLVI/433/18 157,
 20. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2033 – XLVI/434/18
  161 ,
 21. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLVI/435/18 181 .
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk