Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
Wersja Polska English Deutsch

XLIV sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLIV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2.
 5. Informacja o przebiegu prac zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy – str. 8.
 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Czersk oraz oferta Powiatowego Urzędu Pracy – str. 10.
 7. Informacja dotycząca działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku oraz informacja na temat bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego – str. 37.
 8. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – str. 45.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r. – str. 46.
 10. Informacja o funkcjonowaniu służb porządkowych na terenie Gminy – str. 59.
 11. Informacja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku – XLIV/400/18
  91,
 15. wyrażenie zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Ostrowite I i Ostrowite II – XLIV/401/18 93,
 16. zmiany Uchwały nr XLI/379/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – XLIV/402/18 95,
 17. zmiany Uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – XLIV/403/18 107,
 18. wystąpienie do jednostek pomocniczych Gminy Czersk o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czersk – XLIV/404/18 109,
 19. wystąpienie do jednostek pomocniczych Gminy Czersk o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – XLIV/405/18 – str. 114,
 20. przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – XLIV/406/18 119,
 21. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLIV/407/18 121.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie.

 

Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk