Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019 r. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
 
Wersja Polska English Deutsch

XLII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – str. 6,
 6. Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich – str. 9,
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za rok 2017 – str. 11,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLII/386/18 106,
 11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowanej Goślinie – XLII/387/18 119,
 12. zmiany Uchwały nr XXXVIII/358/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych
  i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – XLII/388/18 122,
 13. zmiany Uchwały nr XLI/372/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r.
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018 – XLII/389/18 133,
 14. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku – XLII/390/18 135,
 15. zmiany Uchwały nr XLI/374/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r.
  w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2018 – XLII/391/18 138,
 16. zmiany Uchwały nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r.
  w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 4 oraz niektórych innych uchwał – XLII/392/18 147,
 17. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody przez Nadleśnictwo Czersk – XLII/393/18 149,
 18. podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – XLII/394/18 153.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie.

 

 

Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.