Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r. Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
 
Wersja Polska English Deutsch

Wnioski z Gminy Czersk zakwalifikowane do dofinansowania

Wojewoda Pomorski przesłał do ministerstwa listę inwestycji, które rekomenduje do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są na niej cztery wnioski złożone przez Gminę Czersk. Dotyczą one aż dziewięciu dróg a suma realizacji tych zadań przekracza aż dziewięć milionów złotych.

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ocenili już wnioski złożone do Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród zakwalifikowanych do realizacji są aż cztery z Gminy Czersk. Teraz lista inwestycji trafiła do Ministerstwa Infrastruktury. W Warszawie zapadną ostateczne decyzje dotyczące dofinansowania.
W ramach FDS gminy mogą otrzymać od 50 do 80 procent dofinansowania na wykonanie zaplanowanej przez siebie inwestycji.
Jakie wnioski są na liście rekomendowanej?

Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku
1 767 162 zł – realizacja 2019

W ramach zadania przewiduje się utwardzenie dróg, budowę chodników, budowę oświetlenia, odpowiednie oznakowanie i ustawienie radarów prędkości.
Po realizacji inwestycji, planuje się, że ulica Stolarska zyska wyższy standard poprzez nawierzchnię bitumiczną, ustawione oświetlenie i wybudowanie kanalizacji deszczowej. Stanowić to będzie całość i jednorodność w połączeniu z drogą gminną Cmentarną i drogą krajową nr 22, które są utwardzone, oświetlone i posiadają przejścia dla pieszych. Po zrealizowaniu planowanych zadań ulica Kaszubska zyska wyższy standard techniczny poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej, utworzenie zwiększających bezpieczeństwo chodników i oświetlenia.

Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki
2 850 261 zł – realizacja 2019

W ramach inwestycji planuję się budowę progów zwalniających przed wjazdem do miejscowości oraz przebudowę skrzyżowania z DW 237, ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nowa droga ma zostać wykonana w nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewiduje się wykonane poboczy i poszerzenie pasa drogowego.

Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)
3 736 890 zł – realizacja 2019 i 2020

Wszystkie drogi objęte inwestycją wzbogacą się o nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, chodniki i oświetlenie.
Nastąpi zwiększenie szerokości jezdni (z 4 m do 5 m) oraz obustronne utwardzenie pobocza o szer. 1 m. Na ulicach pojawi się oświetlenie i przejścia dla pieszych. W celu spowolnienia ruchu wykonane będą wyniesione skrzyżowania. Ustawione zostaną również radary z informacją o prędkości i oznakowanie aktywne przed przejściami dla pieszych.

Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (Kościelna i Cicha) [w części wykonane]
812 076 zł – realizacja 2019

Zaprojektowano jezdnie o szerokości 5,0 m (z kostki brukowej betonowej) z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5-2 m, które stanowią przedłużenie istniejących ciągów pieszych. Chodniki oddzielone od jezdni krawężnikiem ulicznym. Ponadto zostaną wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych przy istniejącym tam przedszkolu, również w tym miejscu zostaną zlokalizowane radary aktywne z prędkością. Kolejnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo na przebudowanej drodze jest uporządkowanie parkowania poprzez wyznaczenie przy istniejącym tam cmentarzu i kościele miejsc parkingowych, przebudowy skrzyżowań i usytuowania progów spowalniających.