Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów objętych nawałnicą na obszarze gminy Czersk


W następstwie przejścia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.  nad znaczną częścią Gminy Czersk nawałnicy o znamionach klęski  żywiołowej uszkodzonych zostało dużo budynków, w tym szczególnie poszycia dachowe, które zostały zerwane lub podziurawione. Nawałnica zerwała lub uszkodziła ponad  100 dachów z poszyciem zawierającym azbest tj. eternitem lub płytkami azbestowymi. Gmina Czersk po rozpoznaniu zakresu wymienionych zniszczeń wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z poszyć dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy. Po pozytywnym zakwalifikowaniu i przyznaniu dofinansowania w formie dotacji Gmina Czersk do  dnia 30 listopada   2017 roku realizowała  zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk, pochodzących z poszyć dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy o znamionach klęski żywiołowej w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.”  W ramach zadania zebrano, zabezpieczono, zapakowano i przewieziono do utylizacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze 80.000 kg odpadów z azbestem, pochodzących z uszkodzonych dachów. Koszty realizacji zadania tj. zabranie, zabezpieczenie, transport do utylizacji i utylizacja w łącznej wysokości 62.726,40 zł zostaną opłacone ze środków  przyznanych dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – w wysokości 62.720,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i 6,40 zł ze środków budżetu Gminy Czersk. Ponadto za środki Gminy Czersk zebrano, zabezpieczono, zapakowano, przewieziono i zostanie opłacona utylizacja w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze 22.540 kg odpadów z uszkodzonych podczas nawałnicy poszyć dachowych. Gmina Czersk zgodnie z  przyjętym przez Radę Miejską w Czersku „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata 2007-2032” corocznie dofinansowuje demontaż, transport i utylizację odpadów. Do realizacji w roku 2017 złożono 28 wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania płyt dachowych azbestowo-cementowych (eternitu) z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie wnioski. W trakcie realizacji zadania siedem wniosków zostało wycofanych z przyczyn osobistych wnioskodawców. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu gminy wynosiła do 50% kosztów poniesionych przez właścicieli posesji, co stanowi kwotę 28.585,89 zł.  Został wykonany demontaż, zebranie, zabezpieczenie, transport i utylizacja 2.265 m² poszycia dachowego o masie 35.870 kg.

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego “SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych, Cześć 1) Usuwanie zawierających azbest”

Informacja o warunkach dofinansowania SYSTEM

Poniżej linki do stron: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

https://www.nfosigw.gov.pl/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

https://wfos.gdansk.pl/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

mat. Wydział Rolnictwa i Środowiska UM w Czersku