Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon: (52) 395-48-66
Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

Kierownik: Barbara Rzepczyńska – kierownik USC

Zadania:

  • rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego
  • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń
  • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa
  • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego
  • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu