Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 22 sierpnia 2019 r. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
 
Wersja Polska English Deutsch

“Tutaj, w gminie, czuję się jak w wielkiej rodzinie..” – spotkanie sołtysów z Burmistrzem Czerska

W środę (30.01.2019r.)  po południu w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku odbyło się spotkanie Burmistrza Czerska Przemysława Bieska-Talewskiego z sołtysami i przewodniczącymi osiedli gminy Czersk. Do 21 stycznia odbyły się 22 spotkania, podczas których mieszkańcy wybierali swoich przedstawicieli oraz decydowali o składzie rad sołeckich. Nowo wybranymi sołtysami zostali:

– Pani Joanna Morawska – Sołectwo Będźmierowice,
– Pan Paweł Żywicki – Sołectwo Gotelp,
– Pan Piotr Witkowski – Sołectwo Łubna,
– Pani Sylwia Turzyńska – Sołectwo Malachin,
– Pan Tomasz Wons – Sołectwo Mosna,
– Pan Michał Drewczynski – Sołectwo Zapędowo.

Burmistrz Czerska pogratulował przedstawicielom wszystkich sołectw i osiedli, życząc owocnej działalności na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Oprócz uroczystych akcentów sporo uwagi poświęcono omówieniu ważnych dla mieszkańców spraw. Główną tematyką spotkania było zapoznanie przedstawicieli jednostek pomocniczych z gospodarowaniem funduszu sołeckiego.  Podczas spotkania poruszono także kilka istotnych kwestii dla funkcjonowania każdego sołectwa. Omówiono też kompetencje sołtysów, rad sołeckich i zebrań wiejskich wynikające ze statutów sołectw. Wskazano także cele na jakie mogą być wydatkowane środki budżetowe oraz zasady ich rozliczania. Sołtysi sugerowali, by zwiększone zostały fundusze, które nie wystarczają na podstawowe ich działania, nie mówiąc o modernizacji/remoncie dróg na terenie sołectw. Burmistrz Czerska wyjaśnił na jakiej podstawie określana jest wysokość środków, których niemożliwe jest zwiększenie. Zaproponowano jednak, by zastanowić się nas celowością budżetu. Warto inicjować inne działania niż zwracać szczególną uwagę na trakty drogowe, które w głównej mierze finansowane są ze środków własnych gminy oraz CzBO. Przedstawiciele jednostek pomocniczych zgłaszali zapotrzebowanie na wykonanie mapy gminy z podziałem na dane sołectwa, a także o stworzenie wykazu wszystkich hydrantów, by w razie potrzeby, sołtys oraz przedstawiciele służb ratunkowych mieli możliwość ich zlokalizowania. Kolejną kwestią było omówienie zakresu czynności wykonawców zimowego utrzymania dróg, do których to, uczestnicy spotkali zgłosili kilka uwag.  W końcowej części spotkania Burmistrz Czerska odpowiedział na pytania sołtysów dotyczące stanu realizacji zadań gospodarczych w sołectwach. „Przy organizacji dożynek gminnych liczy się chęć i intencja mieszkańców sołectwa, którzy chcą się jednoczyć i integrować” – podsumowała tematykę kultury – Barbara Fierek, sołtys Sołectwa Łąg Kolonia.  

Sołtys Sołectwa Rytel przedstawił aktualną sytuację formalną oddzielenia Sołectwa Rytel od Gminy Czersk, zapewniając, że wniosek dotyczy tylko sołectwa Rytel. Pismo ostatecznie zostanie złożone do ministerstwa. Burmistrz Czerska oznajmił, że Rytel jest integralną częścią Gminy Czersk, i tak jak każde inne sołectwo w naszej gminie, będzie na równi traktowane.

Podczas spotkania Sołtys Sołectwa Gutowiec Zbigniew Krzoska i  Sołectwa Mosna Tomasz Wons  przekazali środki finansowe na remont domu pogorzelców.   „Chciałabym serdecznie podziękować za dobro, wsparcie, które jest niezwykle budujące. Pomimo tego, że nie mam własnego domu, ale tutaj, w gminie, czuję się jak w wielkiej rodzinie. Moim domem są wszyscy otaczający mnie ludzie. Pieniądze są bardzo ważne, ale najważniejsze jest zdrowie i życie. ” – mówiła nowo wybrana sołtys Sołectwa Będźmierowice Joanna Morawska.

Paulina Peplinska
UM Czersk