Rada Miejska w Czersku

Skład Rady Miejskiej w Czersku i komisji w radzie.

Skład Rady Miejskiej w Czersku w kadencji 2024 – 2029

Klub radnych „Dla Naszej Gminy”

Przemysław Biesek-Talewski – przewodniczący klubu, pbt@czersk.pl

Elwira Bieszke-Binnebesel, elwira.bieszke-binnebesel@czersk.pl

Hanna Borzyszkowska, hanna.borzyszkowska@czersk.pl

Maciej Deja, maciej.deja@czersk.pl

Jacek Grzella, jacek.grzella@czersk.pl

Andrzej Kosecki, andrzej.kosecki@czersk.pl

Piotr Kosobucki, piotr.kosobucki@czersk.pl

Lidia Kroplewska, lidia.kroplewska@czersk.pl

Zofia Łącka, zofia.lacka@czersk.pl

Krzysztof Przytarski, krzysztof.przytarski@czersk.pl

Krzysztof Reszka, krzysztof.reszka@czersk.pl

Bogumiła Ropińska, zastępca przewodniczącego klubu, bogumila.ropinska@czersk.pl

Dorota Sabiniarz, dorota.sabiniarz@czersk.pl

Klub radnych „My Mieszkańcy”

Jacek Argasiński, jacek.argasinski@czersk.pl

Zbigniew Bieliński, zbigniew.bielinski@czersk.pl

Maciej Bruski, maciej.bruski@czersk.pl

Kamil Klunder, kamil.klunder@czersk.pl

Zenon Konefka, zenon.konefka@czersk.pl

Justyna Kozłowska, justyna.kozlowska@czersk.pl

Łukasz Ossowski, przewodniczący klubu, lukasz.ossowski@czersk.pl

Jacek Sikorski, jacek.sikorski@czersk.pl

Składy komisji Rady Miejskiej w Czersku kadencji 2024-2029:

Komisja Rewizyjna

Bogumiła Ropińska – przewodnicząca komisji

Piotr Kosobucki

Elwira Bieszke-Binnebesel

Justyna Kozłowska

Łukasz Ossowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Maciej Deja – przewodniczący komisji

Andrzej Kosecki

Jacek Grzella

Jacek Argasiński

Kamil Kluder

Komisja Budżetu i Finansów

Zofia Łącka – przewodnicząca komisji

Hanna Borzyszkowska

Andrzej Kosecki

Łukasz Ossowski

Zenon Konefka

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Elwira Bieszke-Binnebesel – przewodnicząca komisji

Piotr Kosobucki

Dorota Sabiniarz

Justyna Kozłowska

Maciej Bruski

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Krzysztof Reszka – przewodniczący komisji

Jacek Grzella

Przemysław Biesek-Talewski

Zenon Konefka

Jacek Sikorski

Komisja Zdrowia i Problemów Społecznych

Lidia Kroplewska – przewodnicząca komisji

Jacek Argasiński

Krzysztof Przytarski

Bogumiła Ropińska

Jacek Sikorski

 

 


Source URL: https://czersk.pl/strona/mieszkaniec/607-rada-miejska-w-czersku