Rada Miejska w Czersku

Skład Rady Miejskiej w Czersku i komisji w radzie.

Skład Rady Miejskiej w Czersku w kadencji 2018 – 2023 r.

Klub radnych „Dla Naszej Gminy”

Krzysztof Przytarski – przewodniczący, krzysztof.przytarski@czersk.pl

Piotr Kosobucki – zastępca przewodniczącego rady, piotr.kosobucki@czersk.pl

Elwira Bieszke-Binnebesel, elwira.bieszke-binnebesel@czersk.pl

Maciej Deja, maciej.deja@czersk.pl

Barbara Fierek, barbara.fierek@czersk.pl

Łukasz Formella, lukasz.formella@czersk.pl

Jacek Grzella, jacek.grzella@czersk.pl

Lidia Kroplewska, lidia.kroplewska@czersk.pl

Zofia Łącka, zofia.lacka@czersk.pl

Jakub Pruski, jakub.pruski@czersk.pl

Krzysztof Reszka, krzysztof.reszka@czersk.pl

Krzysztof Gnaczyński, krzysztof.gnaczynski@czersk.pl

Wiesława Czarnowska, wieslawa.czarnowska@czersk.pl

Klub radnych „Blisko Waszych Spraw”

Jacek Argasiński, jacek.argasinski@czersk.pl

Maciej Bruski, maciej.bruski@czersk.pl

Zenon Konefka, zenon.konefka@czersk.pl

Lucyna Zawiszewska, lucyna.zawiszewska@czersk.pl

Klub radnych „Czersk dla pokoleń”

Daniel Szpręga, daniel.szprega@czersk.pl

Grzegorz Kobierowski, grzegorz.kobierowski@czersk.pl

Ewa Reszka, ewa.reszka@czersk.pl

Stanisław Pozorski, stanislaw.pozorski@czersk.pl

Składy komisji Rady Miejskiej w Czersku kadencji 2018-23:

Komisja Rewizyjna

Lucyna Zawiszewska – przewodnicząca komisji

Łukasz Formella – zastępca przewodniczącej

Elwira Bieszke-Binnebesel

Krzysztof Gnaczyński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Maciej Deja – przewodniczący komisji

Jakub Pruski – zastępca przewodniczącego

Jacek Argasiński

Komisja Budżetu i Finansów

Zofia Łącka – przewodnicząca komisji

Grzegorz Kobierowski – zastępca przewodniczącego

Krzysztof Gnaczyński

Wiesława Czarnowska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Elwira Bieszke-Binnebesel – przewodnicząca komisji

Maciej Bruski – zastępca przewodniczącego

Łukasz Formella

Piotr Kosobucki

Danel Szpręga

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska

Barbara Fierek – przewodnicząca komisji

Krzysztof Reszka – zastępca przewodniczącej

Jacek Grzella

Zenon Konefka

Stanisław Pozorski

Komisja Zdrowia i Problemów Społecznych

Lidia Kroplewska – przewodnicząca komisji

Ewa Reszka – zastępca przewodniczącej

Maciej Deja

Jakub Pruski

Krzysztof Przytarski

Interpelacje i zapytania radnych.

Nagranai i transmisje na żywo z sesji Rady Miejskiej w Czersku.

 


Source URL: https://czersk.pl/strona/mieszkaniec/607-rada-miejska-w-czersku