Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019 r. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
 
Wersja Polska English Deutsch

Spotkania sołeckie w Gminie Czersk

W dniu 2 stycznia 2019 r. rozpoczęły się zebrania Burmistrza Czerska z mieszkańcami gminy Czersk.

Osiedle nr 4 „Tucholskie”

Pierwsze zebranie z mieszkańcami odbyło się dnia 2 stycznia 2019 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku i dotyczyło Osiedla nr 4 „Tucholskie”. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Przytarski.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Zarządu oraz dokonano wyboru członków Zarządu Osiedla. Nadto, omówiono perspektywę rozwoju sieci gazowej    na terenie Osiedla, jak również omówiono sprawy bieżące. Przedstawiono mieszkańcom osiedla informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Mieszkańcy Osiedla nr 4 „Tucholskie” 30 głosami „za” na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 „Tucholskie” wybrali Pana Wernera Śpicę.

Podczas zebrania ustalono, iż Zarząd Osiedla w nowej kadencji będzie składał się z 5 osób, w tym Przewodniczący Zarządu.

Na członków Zarządu Osiedla nr 4 „Tucholskie” wybrano:

 1. Piotra Czapiewskiego
 2. Jana Grzelaka
 3. Rafała Orlikowskiego
 4. Janusza Tyrawskiego

Sołectwo Krzyż

Następne zebranie z mieszkańcami odbyło się dnia 2 stycznia 2019 r. w sołectwie Krzyż. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Lucyna Zawiszewska, Łukasz Formella i Zenon Konefka.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa oraz dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Przedstawiono mieszkańcom informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury oraz omówiono sprawy bieżące sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa 86 głosami „za” i 3 głosami „przeciw” na Sołtysa sołectwa Krzyż wybrali Pana Zbigniewa Bielińskiego.

Podczas zebrania ustalono, iż Rada Sołecka sołectwa Krzyż w nowej kadencji będzie składała się z 9 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Krzyż zostali:

 1. Gawryś Roman
 2. Grzebin Marek
 3. Leper Ryszard
 4. Minschinski Roman
 5. Narloch Honorata
 6. Ossowski Krzysztof
 7. Tajl Andrzej
 8. Wołoszyk Sebastian

Sołectwo Złotowo

W dniu 3 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Złotowo. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radne Rady Miejskiej w Czersku tj. Barbara Fierek i Elwira Bieszke-Binnebesel.

Podczas zebrania m.in. przeprowadzono wybory na Sołtysa i dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Przedstawiono mieszkańcom informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury oraz omówiono sprawy bieżące sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa 40 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” na Sołtysa sołectwa Złotowo wybrali Pana Zenona Konefkę.

Podczas zebrania ustalono, iż Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 9 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Złotowo zostali:

 1. Błaszek Ewa
 2. Czapiewski Dariusz
 3. Galikowski Mariusz
 4. Knitter Benedykt
 5. Konefka Jan
 6. Mientki Gerard
 7. Peplinski Mieczysław
 8. Połom Michał

Sołectwo Kurcze

Kolejne zebranie w dniu 3 stycznia 2019 r. odbyło się z mieszkańcami sołectwa Kurcze. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch, radny Rady Miejskiej w Czersku Jacek Grzella oraz radny Rady Powiatu Chojnickiego Maciej Jakubowski.

Podczas zebrania m.in. przeprowadzono wybory na Sołtysa i dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Przedstawiono mieszkańcom informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury oraz omówiono sprawy bieżące sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa 27 głosami „za” na Sołtysa sołectwa Kurcze wybrali Pana Mieczysława Janikowskiego.

Podczas zebrania ustalono, iż Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 5 osób,  w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Kurcze zostali:

 1. Brunka Mariusz
 2. Grubich Leszek
 3. Krzoska Zbigniew
 4. Redzimski Mirosław

Osiedle nr 3 „Starogardzkie”

W dniu 7 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla nr 3 „Starogardzkie”. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radni Rady Miejskiej w Czersku Grzegorz Kobierowski, Jacek Argasiński, Jakub Pruski,  Zofia Łącka i Beata Pyżewska.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Zarządu oraz dokonano wyboru członków Zarządu Osiedla. Przedstawiono mieszkańcom informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury oraz omówiono sprawy bieżące osiedla.

Mieszkańcy Osiedla nr 3 „Starogardzkie” 67 głosami „za” i 4 głosami „przeciw” na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3 „Starogardzkie” wybrali Pana Stanisława Czapiewskiego.

Podczas zebrania ustalono, iż Zarząd Osiedla w nowej kadencji będzie składał się z 5 osób, w tym Przewodniczący Zarządu.

Członkami Zarządu Osiedla nr 3 „Starogardzkie” zostali:

 1. Franciszek Kaszubowski
 2. Marzena Majer
 3. Jakub Pruski
 4. Marian Watrak

Sołectwo Malachin

Kolejne zebranie w dniu 7 stycznia 2019 r. odbyło się z mieszkańcami sołectwa Malachin. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch, radni Rady Miejskiej w Czersku Barbara Fierek i Elwira Bieszke-Binnebesel.

Podczas zebrania m.in. przeprowadzono wybory na Sołtysa i dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Przedstawiono mieszkańcom informację w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury oraz omówiono sprawy bieżące sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa 43 głosami „za” na Sołtysa sołectwa Malachin wybrali Panią Sylwię Turzyńską.

Podczas zebrania ustalono, iż Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 8 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Malachin zostali:

 1. Henryka Kobierowska
 2. Kamila Narloch
 3. Maciej Reszka
 4. Stanisław Skuczyński
 5. Magdalena Spica
 6. Wioleta Wrycza
 7. Bartłomiej Ziemann

UM Czersk (Biuro Rady)