Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019 r. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
 
Wersja Polska English Deutsch

Spotkania sołeckie nt. Gminy Czersk

W dniach 8, 9 i 10 stycznia 2019 r. odbyły się kolejne zebrania Burmistrza Czerska z mieszkańcami gminy Czersk.

Sołectwo Łubna

8 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Łubna. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Bogumiła Ropińska, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch, radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Maciej Deja i Krzysztof Reszka.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa oraz dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy sołectwa 41 głosami „za” na Sołtysa sołectwa Łubna wybrali Pana Piotra Witkowskiego. Podczas zebrania ustalono, iż Rada Sołecka sołectwa Łubna w nowej kadencji będzie składała się z 8 osób, w tym Sołtys, a jej członkami zostali:

 1. Baszanowski Wojciech
 2. Grzywacz Mariusz
 3. Laskowski Waldemar
 4. Łangowski Alfred
 5. Rink Barbara
 6. Rytlewska Agnieszka
 7. Witkowska Renata

Podczas zebrania mieszkańcy omawiali sprawy bieżące sołectwa, zgłaszali wnioski i uwagi. Poruszono m.in. temat projektu świetlicy wiejskiej, budowy chodnika a także projektu oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Łubnej, budowy drogi oraz remontu drogi Łubna-Malachin. Rozmawiano również o bezpieczeństwie dzieci dojeżdżających do szkoły. Mieszkańcy prosili o poprawę bezpieczeństwa przy przystankach koło szkoły, a także zwrócono uwagę na zagrożenia jakie wynikają z niebezpiecznego zatrzymywania się autobusu szkolnego. Nadto, Zastępca Burmistrza Bogumiła Ropińska przedstawiła  mieszkańcom sołectwa informacje w sprawie zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

 Sołectwo Gotelp

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Gotelp. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch, radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Zenon Konefka, Maciej Deja, Krzysztof Reszka, Daniel Szpręga oraz dzielnicowy Marcin Jagodziński.          

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa, którym w II turze przeprowadzenia wyboru sołtysa został Pan Paweł Żywicki z 70 głosami „za”. Dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej, która będzie składała się z 9 osób, w tym Sołtys.  

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Gotelp zostali:

 1. Engler Zbigniew
 2. Fierek Michał
 3. Kaszubowska Marta
 4. Kiełpiński Rafał
 5. Kropidłowska Małgorzata
 6. Kropidłowski Stanisław
 7. Landmesser Dariusz
 8. Reding Marek

Mieszkańcy na zebraniu w punkcie sprawy bieżące sołectwa poruszyli następujące tematy:

– naprawa chodnika w Przyjaźni,

– ograniczenie prędkości i kontrole prędkości w Przyjaźni,

– naprawa przepustów i czyszczenie rowów,

– oczyszczenie rzeki Niechwaszcz.

Dzielnicowy przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń, w której można zaznaczać niebezpieczne miejsca, a policjanci będą to sprawdzali na bieżąco. Przedstawiono mieszkańcom sołectwa plany dotyczące zamiaru połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Sołectwo Mokre

9 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Mokre. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Maciej Deja, Krzysztof Reszka, Barbara Fierek.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa, którym ponownie została Pani Joanna Turzyńska i dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 5 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Mokre zostali:

 1. Benedykt Adamczyk
 2. Beata Gliniecka
 3. Mariusz Lewandowski
 4. Lucyna Jażdżewska

Mieszkańcy poruszyli w sprawach bieżących temat zimowego utrzymania dróg tj. zwrócili uwagę na nieprawidłowe odśnieżanie zarówno dróg jak i ścieżki Malachin-Mokre. Zgłoszono również  zapadnięte studnie wzdłuż drogi powiatowej w Mokrem oraz poproszono o wykoszenie poboczy drogi Malachin-Mokre.

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski przedstawił mieszkańcom informację nt. połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Sołectwo Zapędowo

Kolejne spotkanie w dniu 9 stycznia 2019 r. odbyło się z mieszkańcami sołectwa Zapędowo. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Łukasz Formella, Lucyna Zawiszewska i Lidia Kroplewska. Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski podziękował za pracę na rzecz sołectwa w kadencji 2015-2019 Panu Zbigniewowi Gierszewskiemu jak i Panu Damianowi Żakowskiemu. Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa, którym przy 48 głosami „za” został Pan Michał Drewczynski. Dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 6 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Zapędowo zostali:

 1. Bednarek Marian
 2. Drewczynska Lucyna
 3. Łepek Dawid
 4. Ohnesorge Ewa
 5. Słomiński Józef

Oprócz powyższego, na zebraniu poruszono tematy budowy i remontu dróg, usunięcia pni drzew wzdłuż drogi Rytel – Zapędowo, a także budowy oświetlenia w Gartkach. Wnioskowano również o doprowadzenie gazu do Zapędowa i wygospodarowanie terenu pod boisko w Żukowie. Mieszkanka zapytała też o ścieżkę rowerową Rytel -Zapędowo. Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski przedstawił mieszkańcom informację nt. połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Osiedle nr 2 „Chojnickie”

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla nr 2 „Chojnickie”. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch oraz radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Elwira Bieszke-Binnebesel, Beata Pyżewska, Zofia Łącka, Piotr Kosobucki, Daniel Szpręga i Grzegorz Kobierowski, radny Rady Powiatu Chojnickiego Mateusz Łangowski oraz policjanci z Komisariatu Policji w Czersku.

Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Zarządu oraz dokonano wyboru członków Zarządu Osiedla. Mieszkańcy Osiedla nr 2 „Chojnickie” 82 głosami „za” na Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 2 „Chojnickie” wybrali Panią Teresę Smyk. Zarząd Osiedla w nowej kadencji będzie składał się z 5 osób, w tym Przewodnicząca Zarządu. Członkami Zarządu Osiedla nr 2 „Chojnickie” zostali:

 1. Bartosz Mirosława
 2. Fierek Antoni
 3. Leszczyński Stanisław
 4. Literski Radosław

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem sprawozdania z mijającej kadencji.  Wspomniano o zagospodarowaniu skwerów przy ulicy Chojnickiej i Lipowej, placu zabaw przy ul. Przytorowej. Przewodnicząca Teresa Smyk podziękowała mieszkańcom za oddane głosy w CzBO, dzięki którym Korzystając z budżetu została doposażona siłownia w Parku Kaszubskim. Mieszkańcy osiedla nr 2 „Chojnickie” w punkcie sprawy bieżące osiedla poruszali m.in. tematy dróg, oświetlenia i wodociągów. Wnioskowano o utwardzenie dalszego odcinka ulicy Marii Konopnickiej, doświetlenie ulicy Krótkiej oraz położenie nawierzchni polbrukowej ulicy Wojska Polskiego w związku z modernizacją kanalizacji deszczowej.   Zapytano również, w jakim miejscu powstanie budynek komunalny i czy będzie zgoda na budowę garaży przy ul. Transportowców. Dodatkowo zwracano uwagę nt. nieprawidłowego parkowania na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych i zastawiania wjazdu do posesji, uniemożliwiając wywóz śmieci pracownikom ZUK. Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski przedstawił mieszkańcom informację nt. połączenia ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Sołectwo Gutowiec

Kolejne zebranie w dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się z mieszkańcami sołectwa Gutowiec. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z Zastępcą Burmistrza Bogumiłą Ropińską, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarczego Przemysław Bloch, radni Rady Miejskiej w Czersku tj. Jacek Grzella, Łukasz Formella, Zenon Konefka, radny Rady Powiatu Chojnickiego Jarosław Schumacher oraz dzielnicowy asp. Marcin Wrobel.Podczas zebrania przeprowadzono wybory na Sołtysa, którym przy 80 głosach „za” został ponownie Pan Zbigniew Krzoska oraz dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej. Ustalono, iż Rada Sołecka w nowej kadencji będzie składała się z 6 osób, w tym Sołtys.

Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Gutowiec zostali:

 1. Bona Lucyna
 2. Galikowska Danuta
 3. Jasnoch Hanna
 4. Kowalkowska Hanna
 5. Kurkowski Leszek

Podczas zebrania mieszkańcy zgłaszali władzom gminy m.in. wnioski dotyczące dróg tj. naprawy dróg w Gutowcu, a także drogi Gutowiec – Woziwoda oraz dokończenia budowy dróg, w tym drogi do Kurkowa. Zapytano również na jakim etapie jest budowa drugiej wieży telefonii komórkowej w Gutowcu przy ul. Polnej. Sygnalizowano również, że przydałyby się kontrole prędkości na ul. Krętej w Gutowcu. Poruszono temat remontu nawierzchni boiska przy świetlicy lub wymiany nawierzchni na sztuczną i wskazano, że przydałoby się ogrodzenie placu zabaw od drogi krajowej nr 22.   Ponadto, poinformowano mieszkańców o planach związanych z zamiarem połączenia  ośrodków kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury.