Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skuczyńska

 
SKARBNIK GMINY

tel. (052) 395 48 20
fax. (052) 395 48 11
biuro nr 23 ( II p.UM)

 
 
 
 
 
 
  KOMPETENCJE SKRABNIKA GMINY
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza

Skarbnik sprawuje nadzór nad Wydziałem Finansowym.