Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności

Telefon: (52) 395-48-65
Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

Kierownik: Honorata Pokrzywińska

Zadania pracownika samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności:

  prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,   

  rejestracja w rejestrze PESEL danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta i gminy Czersk, którym nadano numer PESEL,   

  usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,   

  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów,

  przyjmowanie zgłoszeń zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą,   

  wydawanie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby zaświadczeń zawierających odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby,   

  udostępnianie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,   

  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie oraz w sprawach o usunięcie z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu lub zapisu o wymeldowaniu w trybie administracyjnym, 

  prowadzenie rejestru wyborców,   

  sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców,

  wydawanie i wymiana dowodów osobistych,

  przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,

  unieważnianie dowodów osobistych,

  przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,

  wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

  prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

  wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

  udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,

  udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA W BIP GMINY CZERSK – TUTAJ