Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie pn. “Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy” dla części 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 13.

Część 1: Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w km od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w km od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180 – dz. nr 380/30, 373/3, 374/2, 383/10, 380/19, 367/4, 367/11, 373/8, 963, 380/64, 370/3, 383/10, 964 ob. Rytel; 1.375 mb i śr. szer. 3,5m – min. 1.444 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm,

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 185.610,64 zł brutto

Część 2: Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora (dz. nr ewid. 318/1, 183/2) w km od 0+683 do 1+433.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora (dz. nr ewid. 318/1, 183/2) w km od 0+683 do 1+433 – 750 mb i szer. 4,5m – min. 1.013 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 115.369,51 zł brutto

Część 4: Remont drogi gminnej 224190G Rytel – Karolewo (dz. nr ewid. 506/1) w km od 0+000 do1+330.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224190G Rytel – Karolewo (dz. nr ewid. 506/1) w km od 0+000 do1+330 – 1.330 mb i szer. 3m – min.1.197 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 149.925,33 zł brutto

Część 5: Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr ewid. 541/26, 541/24, 541/48, 540/1, 543/1) w km od 0+000 do 0+581.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr ewid. 541/26, 541/24, 541/48, 540/1, 543/1) w km od 0+000 do 0+581 – 581 mb i szer. 5m – min. 875 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 92.198,00 zł brutto

Część 6: Remont drogi gminnej 224191G Jatowska – Karolewo ( dz. nr ewid. 500, 973, 565/1) w km od 0+910 do 2+492.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224191G Jatowska – Karolewo ( dz. nr ewid. 500, 973, 565/1) w km od
0+910 do 2+492 – 1.582 mb i szer. 3,7 m – min.1.756 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5
mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 199.189,29 zł brutto

Część 8: Remont drogi gminnej 224189G Rytel – Kaliska / Rytel Wyb. Pod Kaliska – Kaliska
(dz. nr ewid. 450/1) w km od 0+000 do 1+450.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224189G Rytel – Kaliska / Rytel Wyb. Pod Kaliska – Kaliska (dz. nr ewid.
450/1) w km od 0+000 do 1+450 – 1.450 mb i szer. 5m- min. 2.175 t kruszywa kamiennego
łamanego 0-31,5 mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 236.117,57 zł brutto

Część 13: Remont drogi gminnej Olszyny (dz. nr ewid. 60/12, 28/2, 31/2, 94/2, 93/6, 93/4, 94/1)w
km od 0+000 do 2+915.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej Olszyny (dz. nr ewid. 60/12, 28/2, 31/2, 94/2, 93/6, 93/4, 94/1)w km od
0+000 do 2+915 – 2.915 mb i szer. 3m – min. 2.624 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5
mm.

Wykonawca: “POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)
Wartość zadania: 321.013,22 zł brutto

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2045.html?file=14817

Zadanie jest finansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości do 80% kosztów, przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Unieważniono postępowanie dla części:

Część 3: Remont drogi gminnej 224207G Rytel od ul. Dworcowej do torów (dz. nr ewid. 667) w km od 0+000 do 0+573.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224207G Rytel od ul. Dworcowej do torów (dz. nr ewid. 667) w km od 0+000 do 0+573 – 573 mb i szer. 3 m – min. 516 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.

Część 7: Remont drogi gminnej 224045G Lutom- Brda – Suszek / Raciążska – j. Spierewnik
(dz. nr ewid. 25/4, 18/3, 25/2) w km 0+000 do 1+065.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224045G Lutom- Brda – Suszek / Raciążska – j. Spierewnik (dz. nr ewid.
25/4, 18/3, 25/2) w km 0+000 do 1+065 – 1.650 mb i szer. 2 m – min. 990 t kruszywa.

Część 9: Remont Drogi gminnej 224049G Brda – Nowy Młyn / Brda – Kosowo Niwa (dz. nr
133/1) w km od 0+070 do 0+160.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont Drogi gminnej 224049G Brda – Nowy Młyn / Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od
0+070 do 0+160 – 900 mb i szer. 2,5 m – min.675 t kruszywa,

Część 10: Remont drogi gminnej Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 208/5) w km od 0+000
do 1+020.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 208/5) w km od 0+000 do 1+020 –
1.020 mb i szer. 5 m – min.1.530 t kruszywa,

Część 11: Remont drogi gminnej 224048 Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 260) w
km od 0+000 do 1+353.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224048 Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 260) w km od 0+000
do 1+353 – 1.353 mb i szer. 2,5 m – min.1.015 t kruszywa,

Część 12: Remont drogi gminnej 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr ewid. 245) w
km od 0+000 do 1+500.
Przedmiot umowy obejmuje:
Remont drogi gminnej 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr ewid. 245) w km od
0+000 do 1+500 – 1.500 mb i szer. 2,5m – min 1.125 t kruszywa