Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 23 stycznia 2019 r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
 
Wersja Polska English Deutsch

Przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018

Będziemy tutaj sukcesywnie publikować przedsięwzięcia, które zostały zakwalifikowane do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wpłynęło 198 wniosków, w tym:
– Podstawowy Budżet Obywatelski – 28,
– Zielony Budżet Obywatelski – 19,
– Szczęśliwy Numerek – 151.

Podstawowy Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (głosowanie)
– “Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. (wartość: 35.000 zł)
– Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu. (wartość: 35.000 zł)
– Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu. (wartość: 35.000 zł)
– Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
– Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Starej Juńczy. (wartość: 35.000 zł)
– Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk. (wartość: 35.000 zł)
– Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw). (wartość: 35.000 zł)
– Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
– Rekultywacja nawierzchni płyty boiska sportowego w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
– Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
– Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB. (wartość: 35.000 zł)
– Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy). (wartość: 35.000 zł)
– Montaż klimatyzacji w LCKEiOP w Będźmierowicach. (wartość: 35.000 zł)
– Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku (od ulicy Dr. Zielińskiego). (wartość: 35.000 zł)
– Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
– Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska. (wartość: 35.000 zł)
– Rewitalizacja terenu pomiędzy drogą 22 a Kościołem w Rytlu (teren postojowy Kaszubskiej Marszruty). (wartość: 35.000 zł)
– Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach. (wartość: 35.000 zł)
– Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie. (wartość: 35.000 zł)
– Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
– Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem. (wartość: 35.000 zł)
– Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach. (wartość: 35.000 zł)
– Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
– Utwardzenie płytami YOMB ulicy Malinowej w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
– Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I. (wartość: 35.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
– Wymiana stolarki okiennej i modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipkach Górnych.
– “Czyste chodniki i wybiegane jamniki”, czyli psia infrastruktura w Parku Borowiackim w Czersku.
– Rekultywacja jeziora w Ostrowitem – kąpielisko.

Zielony Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (losowanie)
1. Posadzenie ozdobnych drzewek wzdłuż ul. Ferensa w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
2. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy remizie OSP Wieck. (wartość: 5.000 zł)
3. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy ulicy Rybackiej w Wiecku. (wartość: 5.000 zł)
4. Zagospodarowanie terenów zielonych w Gutowcu (przy świetlicy wiejskiej i skwerze ul. Dworcowej). (wartość: 5.000 zł)
5. Zieleń wokół Szkoły Podstawowej w Gotelpiu. (wartość: 5.000 zł)
6. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej). (wartość: 5.000 zł)
7. Zagospodarowanie terenów zielonych w Odrach (teren przy stawie). (wartość: 5.000 zł)
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
9. Zagospodarowanie terenów zielonych w Będźmierowicach (przy drodze gminnej – rejon starej szkoły). (wartość: 5.000 zł)
10. Nasadzenie drzew i krzewów w Parku Borowiackim w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
11. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie. (wartość: 5.000 zł)
12. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Towarowej w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
13. Zagospodarowanie terenów zieleni przy remizie OSP Odry. (wartość: 5.000 zł)
14. Zagospodarowanie placu przed Ośrodkiem Kultury w Łęgu. (wartość: 5.000 zł)
15. Posadzenie drzew i krzewów przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 2.000 zł)
16. Zakup drzew i krzewów na teren przy stawie w Mokrem. (wartość: 5.000 zł)
17. Zagospodarowanie terenów zieleni przy świetlicy w Zapędowie. (wartość: 5.000 zł)
18. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach. (wartość: 5.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
1. Zazielenienie placu rekreacyjnego w Łęgu-Kolonii.

Szczęśliwy Numerek

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (losowanie)
1. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap II.
2. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Podgórnej w Czersku – etap I.
3. Utwardzenie płytami ażurowymi drogi dojazdowej przy skwerze ul. Targowej w Czersku.
4. Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Czersku.
5. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.
6. Budowa oświetlenia ulicy Stolarskiej w Czersku.
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we Wiecku.
8. Zakup zestawu multimedialnego do świetlicy OSP Wieck.
9. Stabilizacja emulsją asfaltową ulicy Szkolnej w Gutowcu.
10. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Krętej w Gutowcu – etap III.
11. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Gutowcu (od DK 22).
12. Budowa oświetlenia ulicy Czerskiej w Gutowcu – etap II.
13. Budowa oświetlenia ulicy Czerskiej w Gutowcu – etap III.
14. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Mosnej.
15. Budowa siłowni zewnętrznej w Mosnej.
16. Budowa wiaty grillowo-ogniskowej w Mosnej.
17. Utwardzenie ulicy Gajowej w Czersku płytami YOMB.
18. Utwardzenie ulicy Wyzwolenia w Czersku płytami YOMB.
19. Utwardzenie płytami YOMB ul. Konopnickiej w Czersku.
20. Budowa oświetlenia ul. Konopnickiej w Czersku – etap II.
21. Budowa oświetlenia ul. Miłosza w Czersku.
22. Stabilizacja emulsją asfaltową ul. Czesława Miłosza w Czersku.
23. Utwardzenie płytami YOMB ul. Cisowej w Czersku.
24. Budowa oświetlenia w ul. Wojska Polskiego w Czersku.
25. Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulicy Zielonej w Łęgu.
26. Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Łęgu.
27. Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni drogi gminnej w Łęgu (dz.nr 21).
28. Budowa oświetlenia w miejscowości Gartki.
29. Utwardzenie drogi w Gartkach płytami YOMB – etap I.
30. Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Czersku.
31. Budowa oświetlenia ul. Chojnickiej w Czersku – ścieżka rowerowa – etap III.
32. Budowa oświetlenia ulicznego w Wojtalu – etap II.
33. Budowa oświetlenia ulicznego w Wojtalu – etap I.
34. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrach.
35. Minisiłownia dla dzieci 5-6-letnich na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.
36. Budowa siłowni zewnętrznej w Odrach.
37. Modernizacja chodnika w ul. Długiej w Odrach.
38. Utwardzenie płytami YOMB ul. 60-lecia w Czersku.
39. Utwardzenie drogi płytami YOMB w miejscowości Zapędowo – część I.
40. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zapędowie.
41. Utwardzenie płytami YOMB drogi do Nowego Młyna.
42. Utwardzenie płytami YOMB drogi w miejscowości Zapędowo – część III.
43. Utwardzenie płytami YOMB drogi w miejscowości Zapędowo – część II.
44. Budowa siłowni zewnętrznej w Zapędowie.
45. Budowa oświetlenia ul. Transportowców w Czersku.
46. Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Czersku.
47. Utwardzenie płytami YOMB ul. Jatowskiej w Gutowcu.
48. Utwardzenie płytami YOMB ul. Bohaterów Września w Czersku.
49. Budowa oświetlenia w ul. Bohaterów Września w Czersku.
50. Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej w Czersku.
51. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Porzeczkowej w Czersku.
52. Budowa oświetlenia w ulicy Derdowskiego w Czersku.
53. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Brda.
54. Utwardzenie drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – droga Lutom – Żukowo.
55. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKEiOP w Będźmierowicach.
56. Utwardzenie płytami YOMB drogi do LCKEiOP w Będźmierowicach.
57. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łubnej.
58. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.
59. Budowa oświetlenia ul. Królowej Jadwigi w Czersku.
60. Modernizacja oświetlenia Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku.
61. Utwardzenie płytami ażurowymi terenu przy garażach przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku.
62. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Krzyż.
63. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Bielawy.
64. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Kłodnia.
65. Modernizacja oświetlenia na terenie SPZOZ w Czersku.
66. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Wyb. pod Łąg.
67. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Gajowej.
68. Budowa siłowni zewnętrznej w Złotowie, ul. Złotowska.
69. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Złotowie – etap I.
70. Budowa wiaty ogniskowo-grillowej w Złotowie, ul. Złotowska.
71. Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Łukowie.
72. Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czersku.
73. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Okrężnej w Rytlu.
74. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Reszki w Rytlu.
75. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Piaskowej w Rytlu.
76. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Brzozowej w Rytlu.
77. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Słonecznej w Rytlu.
78. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Żwirowej w Rytlu.
79. Budowa oświetlenia ulicy Rynkowej w Rytlu – etap II.
80. Budowa oświetlenia w Dużej Klonii.
81. Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej w Rytlu.
82. Utwardzenie drogi płytami YOMB w miejscowości Wądoły, ul. Boczna.
83. Utwardzenie drogi płytami YOMB w miejscowości Wądoły, ul. Okrężna.
84. Utwardzenie drogi płytami YOMB w miejscowości Wądoły, ul. Leśna.
85. Doposażenie placu zabaw w Lipkach Górnych.
86. Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Rytlu – etap II.
87. Budowa oświetlenia w Modrzejewie.
88. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Raciążskiej w Rytlu.
89. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Zapora w Rytlu.
90. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Krótkiej w Rytlu.
91. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Kwiatowej w Rytlu.
92. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Cichej w Rytlu.
93. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Polnej w Rytlu.
94. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Wspólnej w Rytlu.
95. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Bursztynowej w Rytlu.
96. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Wydmowej w Rytlu.
97. Budowa chodnika do Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Towarowej w Czersku.
98. Budowa wiaty ogniskowo-grillowej wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Malachinie.
99. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.
100. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.
101. Monitoring i mała architektura na terenie Ośrodka Kultury w Łęgu.
102. Budowa siłowni zewnętrznej w Ustroniu.
103. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie.
104. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Cegielnianej w Malachinie.
105. Stabilizacja emulsją asfaltową drogi Mokre – Zamość.
106. Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Mokrem.
107. Utwardzenie płytami YOMB drogi w Koszarach.
108. Zagospodarowanie placu przy “starej” ul. Targowej w Czersku.
109. Wymiana ogrodzenia cmentarza honorowego w Czersku.
110. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach.
111. Ustawienie lamp hybrydowych w Sołectwie Łąg-Kolonia.
112. Stabilizacja nawierzchni drogi emulsją asfaltową w Łęgu-Kolonii.
113. Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Rytel-Nadleśnictwo.
114. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Sienkiewicza w Czersku.
115. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Senior-Wigor w Czersku.
116. Zakup urządzeń kuchennych do świetlicy OSP Wieck.
117. Zakup i montaż klimatyzacji oraz mebli do świetlicy remizy OSP Wieck.
118. Monitoring terenu Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.
119. Ogrodzenie i oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej w Gotelpiu – etap II.
120. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Kwieki.
121. Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w OSP Złe Mięso.
122. Modernizacja poddasza OSP Złe Mięso – etap II.
123. Remont remizy OSP Stare Prusy.
124. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Łęgu-Kolonii.
125. Wymiana krzeseł na Sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Rytlu.
126. Wymiana mebli i sprzętu w pracowni plastycznej i klubie seniora w Ośrodku Kultury w Rytlu.
127. Doposażenie placu zabaw w Malachinie.
128. Stabilizacja emulsją asfaltową drogi w miejscowości Rówki.
129. Utwardzenie płytami YOMB drogi w miejscowości Rówki – etap I.

 

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
1. Zakup urządzeń na plac zabaw w Klaskawie.
2. Pomoce dydaktyczne do chemii, fizyki, biologii, geografii dla Szkoły w Gotelpiu.
3. Wyposażenie izby lekcyjnej dla uczniów klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.
4. Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gotelpiu.
5. Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni drogi gruntowej w Łęgu (dz. nr 4).
6. Zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej w Odrach.
7. Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Czersku.
8. Wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.
9. Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Towarowej w Czersku.
10. Kranik z wodą pitną dla dorosłych, dzieci i zwierząt (przy fontannie i Parku Borowiackim).
11. Zakup nowych mebli do sal dla dzieci, biurek dla nauczycieli, intendenta itp. w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.
12. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Leśnej w Malachinie.
13. Wykonanie wiaty grillowej na placu rekreacyjnym w Łęgu-Kolonii.
14. Budowa parkingu przy placu rekreacyjnym w Łęgu-Kolonii.
15. Zakup wyposażenia placu zabaw w Łęgu-Kolonii.
16. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łęgu-Kolonii.
17. Zakup znaków informacyjnych w sołectwie Łąg-Kolonia.
18. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Łęgu-Kolonii.
19. Zakup urządzeń na plac zabaw w Parku Kaszubskim w Czersku.
20. Siłownia zewnętrzna w Czersku (osiedle centrum).
21. Modernizacja zaplecza kuchennego w Ośrodku Kultury w Rytlu.
22. Ułożenie płyt YOMB na ulicy Szkolnej w Rytlu.