Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 22 marca 2019 r. Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny
 
Wersja Polska English Deutsch

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku w zakresie budowy nowej linii oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji energetycznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELKTOM Tomasz Morek z Czerska na kwotę 195.456,95 zł brutto. W ramach umowy ustawionych zostanie m.in. 8 stylowych latarni ulicznych w technologii LED. Termin realizacji do 31 sierpnia br.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2034.html?file=14394

Natomiast unieważniono część 2 postępowania obejmującą budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni drogi z uwagi na to, iż cena oferty znacznie przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy. Postępowanie przetargowe zostało powtórzone, a termin otwarcia ofert wyznaczono na 16 kwietnia br.

Informacja o unieważnieniu postępowania:
http://bip.czersk.pl/2034.html?file=14364

Powtórzone postępowanie przetargowe:
http://bip.czersk.pl/2038.html