Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Czersk

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″.

Uwagi do załączonego projektu programu można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku lub na adres e-mail urzad_miejski@czersk.pl do dnia 14 listopada 2017 r.

W ww. terminie proszę również o zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w roku 2018. Wzór rekomendacji w załączeniu. Praca komisji konkursowych będzie się odbywała zgodnie z zapisami programu, a członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Projekt Programu współpracy na 2018 r. i wzór rekomendacji na członka komisji