Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 22 stycznia 2019 r. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
 
Wersja Polska English Deutsch

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli:

Część 1: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Rejon Czersk”

SPR Polska Sp. z o.o. z Czerska – kwota 658.134,37 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja budynków:
a) Administracyjnego AZK w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,00 kW).
b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,00 kW).
c) Ośrodka Kultury w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,25 kW).
d) Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,50 kW).
e) Przedszkola im. Jana Brzechwy nr 2 w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,50 kW).
f) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,00 kW).
g) Urzędu Miejskiego w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,00 kW).
h) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,75 kW).

Część 2: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rejon Gmina Czersk”.

EKO INVEST z Włocławka – kwota 462.468,93 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja budynków:
a) Ośrodka Kultury w Łęgu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,50 kW).
b) Ośrodka Kultury w Rytlu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,50 kW).
c) Szkoły Podstawowej w Rytlu – filia w Krzyżu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,00 kW).
d) Szkoły Podstawowej w Gotelpiu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,00 kW).
e) Zespołu Szkół w Rytlu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 27,50 kW).
f) Zespołu Szkół w Łęgu (instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,00 kW).

Termin realizacji przedsięwzięcia do 31 lipca 2018 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2029.html?file=14319

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.