Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

Podpisanie umów na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój OZE

W poniedziałek (26.03.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Czersku podpisana została  umowa pomiędzy Gminą Czersk, reprezentowaną przez Burmistrz Czerska Jolantę Fierek, a firmą SPR Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Karola Pruskiego na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w tym:
Część 1: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rejon Czersk”,

 1. Termomodernizacja budynku administracyjnego AZK w Czersku.
 2. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.
 3. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Czersku.
 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
 5. Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Jana Brzechwy nr 2 w Czersku.
 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku.
 7. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.
 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2018 r. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:  658.134,37 zł brutto.

Natomiast dzisiaj (30.03.2018 r.)  została  podpisana umowa pomiędzy Gminą Czersk, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza Klauzę, a firmą EKO – INVEST reprezentowaną przez Tomasza Balukiewicz na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w tym:

Część 2: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rejon Gmina Czersk”.

 1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łęgu.
 2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Rytlu.
 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – filia w Krzyżu.
 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.
 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rytlu.
 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgu

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2018 r. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 462.468,93 zł brutto

Zamówienia są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.