Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

PLANOWANA REWITALIZACJA CZERSKA

PLANOWANA REWITALIZACJA CZERSKA

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 220,00 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk”. Stanowi to aż 90 proc. całkowitej wartości projektu, za który przygotowany zostanie kompleksowy Gminny Program Rewitalizacji.

Celem przeprowadzenia rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu, wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców gminy. Obszar ten zostanie objęty  projektem zintegrowanym w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, z naciskiem na sferę społeczną. W ramach przygotowywanego projektu przewidziane są konsultacje społeczne w formie spotkań informacyjnych, debat oraz spacerów studyjnych, które mają na celu aktywny udział mieszkańców m. in.  poprzez składanie wniosków i uwag do projektu.

Teren, który może zostać poddany rewitalizacji został wytypowany na podstawie „Raportu z delimitacji obszarów zdegradowanych Miasta Czersk” z 2015 r.

 Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.