Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Burmistrz Czerska
ogłasza
otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2007 r.(decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – wypoczynek letni dla dzieci 2007” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku pok. nr 41. Regulamin konkursu
i formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim – Wydz. Rozwoju Społecznego (pok. 22) i na stronie
www.czersk.pl.
 
Burmistrz Czerska
 Marek Jankowski
Pliki do pobrania