Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego

Gmina Czersk ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020).
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1300), uchwały nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016
roku w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Zarządzenie Zatrudnijczerszczan 715/17

 

Pliki do pobrania

72919
Tytuł: 72919
Rozmiar: 311 KB
protokol_z_posiedzenia_komisji
Tytuł: protokol_z_posiedzenia_komisji
Rozmiar: 144 KB
zarządzenie zatrudnijczerszczan 715_17
Tytuł: zarządzenie zatrudnijczerszczan 715_17
Rozmiar: 630 KB