Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

Burmistrz Czerska na podstawie Zarządzenia nr 598/17 z dnia 15 lutego 2017 jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów, tj. organizacje pozarządowe z terenu powiatu chojnickiego, w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn.  „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czersk z Działania 6.2, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, pod adresem: http://bip.czersk.pl/1415.html

zarządzenie Burmistrza Czerska 598

karta wyboru partnera

nabór na partnera 6.2.2

Pliki do pobrania

karta wyboru partnera
Tytuł: karta wyboru partnera
Rozmiar: 263 KB
nabór na partnera 6.2.2
Tytuł: nabór na partnera 6.2.2
Rozmiar: 671 KB
zarządzenie Burmistrza Czerska 598
Tytuł: zarządzenie Burmistrza Czerska 598
Rozmiar: 293 KB