Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 19 maja 2019 r. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
 
Wersja Polska English Deutsch

Ogłoszenie o naborze wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przez Gminę Czersk

Ogłoszenie o naborze wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przez Gminę Czersk dla poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Gminy Czersk  informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020, Gmina Czersk będzie  ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego m.in. na zakupie i montażu indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych (gospodarstw domowych)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin naboru wniosków w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Czersk w latach 2017–2018. Informacje dotyczące naboru można uzyskać w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Czersku.

Ponadto dla zainteresowanych udziałem w projekcie odbędą się konsultacje w dniach 5, 8, 13 grudnia w godz. 12.00-14.00 w biurze nr 53.

Nabór prowadzony jest na fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumenckie  zamieniające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.

Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, w terminie do 16.12.2016 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii”. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Wniosek dotyczący przystąpienia do projektu dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku oraz na stronach internetowych www.czersk.pl oraz http://bip.czersk.pl

Projekt będzie realizowany przez Gminę Czersk  pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020

 

Do pobrania

wniosek-ankieta
enea_jak_czytac_fv2016
regulamin-konkursu-003

 

Pliki do pobrania

enea_jak_czytac_fv2016
Tytuł: enea_jak_czytac_fv2016
Rozmiar: 2 MB
regulamin-konkursu-003
Tytuł: regulamin-konkursu-003
Rozmiar: 543 KB
wniosek-ankieta
Tytuł: wniosek-ankieta
Rozmiar: 530 KB