Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. (Dz. U. z 2017 r. poz.2111)

Przepisy ustawy zabraniają reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium oraz udostępniania solarium małoletnim.

Art. 4.

Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz winnych miejscach publicznych;

2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

3) w środkach usług informatycznych.

Art. 5.

1. Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust.2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium.

Art. 6.

1. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom,które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)”;

2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom małoletnim określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275).

źródło: http://www.psse.chojnice.pl/index.php?nowosc=1&id=155