Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 22 października 2019 r. Imieniny: Filipa, Halki, Melanii
 
Wersja Polska English Deutsch

Obsługa osób głuchych

 
W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Miejskim w Czersku wprowadza się następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:
 
1. W Urzędzie Miejskim w Czersku wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynach: www.czersk.pl oraz w BIP bip.czersk.pl.
 
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl.
 
3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr – 52-395-48-11.
 
4. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod nr. telefonu: 607-66-88-99.
 
5. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).
 
6. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika. *
 
7. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn, zm).
 
8. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 
* Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku, pokój 41, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.