Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Nabór wniosków do “Programu budowy mikroinstalacji prosumenckich”

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych

Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich Gminy Czersk. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Czersk.

Adresaci:
Mieszkańcy (właściciele budynków) Gminy Czersk, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 do wsparcia w naszej gminie kwalifikują się jedynie tereny wiejskie – miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys. Takie ograniczenia wynikają wprost z Programu i gmina Czersk nie ma na nie wpływu

Założenia:
Podstawowe założenia projektu:
• projekt będzie realizowany tylko na terenach wiejskich gminy Czersk – mikroinstalacje nie mogą być zamontowane na terenie miasta Czersk;
• realizacja przedsięwzięcia nastąpi jedynie w przypadku pozyskania przez gminę Czersk środków finansowych przeznaczonych na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
• mikroinstalacja utworzona w ramach projektu nie może być wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą;
• montowane będą mikroinstalacje o mocy max 2kWp (wytworzona energia nie może być większa niż wynosi zużycie tej energii przez gospodarstwo);
• warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
• planowana instalacja nastąpi w okresie sierpień/wrzesień 2015 r.

Termin:
Wnioski należy składać do dnia 25 maja 2015 r.

Krótki termin składania wniosków (wniosków mieszkańców) wynika z terminu złożenia przez gminę Czersk wniosku o pomoc w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyznaczony na dzień 1 czerwca 2015 r. oraz bardzo krótkiego terminu realizacji inwestycji w przypadku otrzymania pomocy. Termin zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego to 16 października 2015 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, Biuro Funduszy pok. nr 53 (II piętro) lub w sekretariacie (I piętro) – w godzinach pracy urzędu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wnioskiem i załącznikami. Wszelkich informacji dotyczących projektu oraz wypełniania ankiet udzielają pracownicy Biura Funduszy w Urzędzie Miejskim w Czersku – tel. 52 395 48 56, 52 395 48 51, 52 395 48 37.

UWAGA:
Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu w szczególności w przypadku nowych wytycznych i interpretacji w zakresie realizacji projektów w ramach PROW na lata 2007-2013. Zastrzega się prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców.

Pobierz:

WNIOSEK-ANKIETA mikroinstalacje

Pliki do pobrania

WNIOSEK-ANKIETA mikroinstalacje
Tytuł: WNIOSEK-ANKIETA mikroinstalacje
Rozmiar: 557 KB