Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

MGOPS Czersk – dofinansowanie projektu zatrudnijczerszczan.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku wystartował w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

W wyniku procedury konkursowej nasz projekt. zatrudnijczerszczan.pl nie tylko otrzymał dofinansowanie, ale był wysoko oceniony przez komisję konkursową i uplasował się na wysokiej pozycji, na IV miejscu spośród 68 wniosków, które zostały przyjęte do dofinansowania. Łącznie na konkurs wpłynęło 108 projektów.

Nasze działania są skierowane do grupy 60 osób, w tym 30 osób z niepełnosprawnościami (po 20 osób w roku 2017, 2018, 2019).

Zakłada się po udziale beneficjentów w zajęciach w ramach tzw. działań miękkich, kursy zawodowe dla wszystkich po 150 godzin na 1 osobę, składające się z części teoretycznej i praktycznej u pracodawcy. Możliwość realizacji praktyki u pracodawcy pozwoli na poznanie osoby, jej kompetencji, zaangażowania, predyspozycji i co niezwykle istotne motywacji do zmiany trudnej sytuacji związanej z pozostawaniem bez pracy, co może sprzyjać dalszemu zatrudnieniu. Następnie 30 osób (po 10 na 1 edycję) zostanie skierowanych na 3 m-czny płatny staż do pracodawcy, będą to osoby wyróżniające się w trakcie realizacji projektu.

W latach 2017-2019 kwota dofinansowania naszych działań ze środków EFS wyniesie 759.319,39 zł przy wkładzie własnym- 133.997,54 zł, czyli ok.45 000 zł rocznie.

 

Sylwia Tomaszewska

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku