Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
Wersja Polska English Deutsch

Małe granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” złożoną przez Stowarzyszenie „Brda Rytel” z siedzibą 89-642 Rytel. Ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6 na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie https://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 04.05.2018 r.

Brda Rytel – szkolenie sportowe – oferta

 

Pliki do pobrania

Brda Rytel - szkolenie sportowe - oferta
Tytuł: Brda Rytel - szkolenie sportowe - oferta
Rozmiar: 263 KB