Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Lokalny Program Rewitalizacji – „Program Rewitalizacji miasta Czersk” – konsultacje społeczne


Burmistrz Czerska

 ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie opracowanego projektu „Programu Rewitalizacji miasta Czersk”.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 31.01.2017 r. do dnia 23.02.2017 r. w następującej formie:

 

  1. spotkanie informacyjne przybliżające „Program Rewitalizacji miasta Czersk”; spotkanie rozpocznie się dnia 31.01.2017 r. o godzinie 09.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27;
  2. zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie ustnej oraz papierowej i elektronicznej dostarczyć można do dnia 23.02.2017 r.:
  • drogą elektroniczną na adres: wojciech.witkowski@czersk.pl,
  • drogą korespondencyjną, lub osobiście na adres: Biuro Funduszy, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pokój 53, w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt „Programu Rewitalizacji miasta Czersk” dostępny jest:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.czersk.pl,
  2. na stronie internetowej: czersk.pl,
  3. w Biurze Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

LPR Program Rewitalizacji miasta Czersk

 

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Pliki do pobrania

LPR Program Rewitalizacji miasta Czersk
Tytuł: LPR Program Rewitalizacji miasta Czersk
Rozmiar: 8 MB