Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE

Czersk, dnia 25.01.2007 r.

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE

na realizację zadań własnych gminy (szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w zawodach i rozgrywkach, zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży).

Wnioskodawca

Rodzaj zadania

Liczba uczestników

Wnioskowana kwota w zł

Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 12.02.2007 r. – 16.02.2007 r.

40 osób

2.000

MLKS „Borowiak”

Szkolenie sportowe, organizacja imprez

10 drużyn

118.000

LUKS „Pol”

Popularyzacja imprez na orientację (InO) wśród młodzieży szkolnej

Szkolenie sportowe i organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

10-150 osób

4 drużyny

5.000

35.324

MUKS „Razem”

Szkolenie sportowe i organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

ok. 40 osób

16.700