Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza III-ci nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny – zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
  • 3 miesięczne staże zawodowe
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć
  • zasiłek celowy
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 02.01.2019r. i trwać będzie do 28.02.2019r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

Przyjmowane będą do 28.02.2019r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon 500-218-147

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zatrudnijczerszczan – II edycja

Formularz rekrutacyjny